Rubrika | Tipy a rady

Motivujte děti k třídění odpadů, interaktivně a zábavně

09. 04. 2013 - Redakce

Správným tříděním odpadů zajišťujeme sobě i svým dětem čistší životní prostředí, redukujeme množství odpadů na skládkách a umožňujeme jejich opětovné využití. Zároveň šetříme přírodní zdroje surovin a energie. S významem třídění odpadu bychom měli seznámit i ty mladší z nás. Právě v raném věku se totiž formují životní návyky a postoje. Jak motivovat děti k třídění odpadu vám prozradíme v následujícím článku.

Interaktivní způsob výuky

Na socializaci jedince má podle odborníků největší vliv rodina a škola. Obě instituce by se proto měly ve výchově dětí k ochraně životního prostředí doplňovat. Ekologická výchova by měla být součástí běžné výuky na školách. Jednotvárné informativní přednášky však žáky pro recyklaci obvykle příliš nenadchnou. Informace by proto měly být dětem předány interaktivně, s možností aktivně se zapojit. „V rámci výukového programu necháme děti popsat životní cestu mobilu, souvislosti, které jsou spojeny s jeho výrobou i dopravou. Prozkoumají si, z čeho se mobil skládá a kde jsou součástky vyrobeny. Dokáží pak vyhodnotit, jaké jsou dopady výroby elektrospotřebičů na životní prostředí. Na konci se pak aktivně zapojí do Velké sběrové akce,“ popsal způsob interaktivní výuky k třídění elektroodpadu Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která realizuje program pro děti Zelená škola zaměřený na vzdělávání a sběr baterií a drobného elektroodpadu ve školách.

Recyklace jako hra

Ekologická výchova by měla být podle odborníků pestrá. Měla by tedy obsahovat část vzdělávací, pohybovou, hravou, soutěživou a přemýšlivou. Neměla by chybět ani týmová práce, která učí toleranci. Zvláště menší děti pak může k třídění odpadků motivovat to, že je celá činnost koncipována jako společná hra. Podpořit touhu vyhrát je možné i zajímavými cenami pro výherce. Děti si mohou zahrát pexeso či vybarvit omalovánky s tématem recyklace. Různých možností ekoher je celá řada, stačí jen zapojit fantazii. Na konci každé hry je pak vždy dobré s dětmi rozebrat, proč je třídění odpadu důležité.

Jděte příkladem

Už od raného věku je dítě obklopeno různými autoritami, které více či méně napodobuje. Ať už jde o školu nebo rodiče, může tento vliv pozitivně utvářet vztah dítěte k životnímu prostředí. Je proto vhodné jít dětem v třídění odpadu dobrým příkladem. Rodiče mohou doma vymezit prostor, kde se budou zvlášť třídit jednotlivé druhy odpadů, a potomkům ukázat, kam který odpad patří. S menšími dětmi mohou odpadky vynášet společně a při procházce jim vysvětlit, jaký odpad patří do kterého kontejneru či kam jinam mohou odnést různé druhy odpadů. Ideální je pojmout třídění jako zábavu a vymýšlet s dětmi, co všechno se dá z recyklovaného odpadu vyrobit.

Obdobně mohou žáky motivovat také učitelé. Krom toho, že jim budou v třídění odpadu vzorem, umístí do tříd několik barevných košů na různé druhy odpadů. „Základem pro vytvoření ekologického cítění u dětí je podpora uvědomělého chování učitelů. Proto pedagogům nabízíme nové a překvapivé informace o ochraně životního prostředí a také kvalitně zpracované výukové podklady. Umožňujeme tak, aby žáky učili v širších souvislostech a aktivně děti motivovali k ochraně přírody,“ vysvětlil Petr Kubernát ze společnosti REMA Systém, která v rámci programu Zelená škola vzdělává žáky i pedagogy v tématu recyklace elektroodpadu.

Názorná výchova k třídění elektroodpadu může probíhat třeba i v zoologické zahradě. Při prohlídce zvířat lze děti seznámit s tím, jaké pozitivní dopady má třídění odpadu na jejich život v divočině. Například gorily nížinné jsou v pralesích ohrožovány těžbou coltanu, z něhož se získává látka, která se používá k výrobě miniaturních kondenzátorů v telefonech. Recyklací mobilních telefonů je umožněno tuto látku znovu využít.

Tags | , ,

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv