Rubrika | Naše téma

Překladatel je znalcem dané kultury, často však i expertem na právo, techniku či medicínu

03. 10. 2023 - Redakce

Na 30. září připadá každoročně Mezinárodní den překladatelů. Ten připomíná mnohdy opomíjenou náročnost, a zejména nepostradatelnost této profese v lidské společnosti. Pro vykonávání tohoto povolání je nutná nejen perfektní teoretická znalost mateřského a daného cizího jazyka, ale i povědomí o sociálním a kulturním klimatu konkrétní země. Řada překladatelů je zároveň studovanými odborníky na specifické vědní oblasti, jako je medicína, právo či informatika. Do kterých jazyků je pro české překladatele převádět nejsložitější a ohrožuje profesi rozvoj umělé inteligence? Odpovědi nabízí následující článek. 

Práce překladatele by se dala přirovnat k mostu, který spojuje dva třeba i úplně rozdílné světy a kultury. Aby mohl člověk tuto profesi vykonávat, nestačí mu jen perfektní znalost cizího jazyka. Především musí důkladně znát i ten svůj mateřský. Stejně jako u řady jiných profesí i překladatel je nucen se neustále vzdělávat. Učit se nová slovíčka, sledovat celospolečenské dění a rozvíjet se v konkrétních oblastech. 

U jazykových znalostí to však nekončí. Neméně důležitý je pak i pozitivní vztah ke kultuře, zvyklostem a myšlení daného národa. Řada překladatelů v zahraničí často nějakou dobu žila nebo studovala, a právě taková zkušenost jim dopomáhá k tomu, aby jejich práce byla co nejdokonalejší. Znalost zvyklostí národa je důležitá i proto, aby v překladech nedocházelo k nesrovnalostem. „Co je v češtině považováno za běžné či vtipné, může být například v japonštině v případě doslovného překladu velmi urážlivé,“ ilustruje Simona Škurková, ředitelka jazykové školy Lingua Centrum. Ta kromě výuky jazyků nabízí i odborné překladatelské služby. 

Překladatel jako specialista na právo nebo medicínu 

Překladatelé jsou často daleko více než jen lingvisté. Mnoho z nich je zároveň i odborníky v různých oblastech, jako jsou medicína, právo, technologie nebo umění, což jim umožňuje přesné překlady odborných textů. „Řada překladatelů musí také disponovat odpovídající technickou zdatností, jelikož se kromě běžných textových dokumentů překládají různé technické listy, studie, tabulky či prezentace,“ přibližuje Simona Škurková. 

Kvalitní překladatelé musejí mimo jiné skvěle komunikovat se svými klienty a rovněž disponovat dobrým time managementem. K této profesi totiž neodmyslitelně patří práce s jasně stanovenými časovými termíny. Aby zvládl danou práci vždy načas, musí si překladatel jednotlivé činnosti dobře rozvrhnout. 

Pro české překladatele je obvykle největší výzvou překládat do čínštiny, japonštiny, arabštiny, hindštiny a dalších exotických jazyků. Jedná se o jazyky, které nepoužívají latinku a mají zcela odlišné písemné systémy. Překladatel tak kromě jazykové a kulturní bariéry musí překonat i tu grafickou. 

Nahradí překladatele umělá inteligence? 

S rostoucím pokrokem v oblasti umělé inteligence a strojového učení se často objevuje otázka, zda podobné nástroje v budoucnu překladatele plnohodnotně náhradí. I když internetový překladač může být užitečnou alternativou rychlého přeložení potřebné informace, stále je nutný lidský element pro přesnost a kvalitu. Stroje nejsou schopny zachytit významové nuance nebo vytvořit překlad, který je citlivý na vnímání kontextu. 

„Pro odborné či marketingové texty jsou ve většině případů tyto technologie naprosto nepoužitelné. Konkrétně umělá inteligence si při překladu někdy i vymýšlí a může použít termín, který zní odborně, ale vůbec nepatří do daného oboru či tématu. Finální text v cílovém jazyce pak vyznívá zcela jinak, než byl původní záměr,“ uzavírá odbornice z jazykové školy Lingua Centrum. 

Co jste možná o překladatelích a překladech nevěděli: 

  • Na světě je podle odhadů více než tři sta tisíc profesionálních překladatelů. Asi 80 tisíc z nich sdružuje Mezinárodní federace překladatelů. 
  • V průměru překladatel přeloží asi 250 slov za hodinu. Ti, co se překladatelstvím živí na plný úvazek, přeloží za rok přes půl milionu slov. 
  • Mezi nejpřekládanější jazyky světa patří angličtina, francouzština, němčina, ruština a italština. Velice žádané jsou ale i překlady ze španělštiny nebo japonštiny. 
  • Nejpřekládanější knihou světa je Bible. Celou knihu je možné přečíst ve více než 650 jazycích. Jedním z nejznámějších překladů této knihy je ten od svatého Jeronýma, který je současně patronem překladatelů. 
  • K nejpřekládanějším autorům světa patří Agatha Christie, Jules Verne a William Shakespeare. Vyplývá to z databáze Index Translationum, kterou vede organizace UNESCO. 

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv