Rubrika | Tipy a rady

Firmy kvůli občanskému zákoníku investují statisíce do úprav smluv

30. 01. 2014 - Redakce

České společnosti sčítají náklady, které jim přinesl nový občanský zákoník. Od 1. ledna 2014, kdy nabyl účinnosti, totiž musely změnit veškeré smlouvy a příslušné dokumenty. Podnikatelé navíc nemění pouze obsah smluv, ale i formu smluvního ujednání. Tuzemské firmy se shodují, že výdaje na změny se pohybují v řádu stovek tisíc korun. Nejnákladnější je tisk nových dokumentů a odborná konzultace s právníky.

Význam nového občanského zákoníku spočívá podle ministerstva spravedlnosti v tom, že sjednocuje úpravu jednotlivých smluvních typů do jediného právního předpisu. Do 31. ledna 2013 byly totiž závazkové vztahy upravovány jak v občanském, tak v obchodním zákoníku. „Od začátku letošního roku již neexistuje předchozí věcně nezdůvodnitelná dvojkolejnost závazkového práva obchodního a neobchodního, která byla v mnohém směru zbytečně duplicitní,“ informovala Štěpánka Čechová, tisková mluvčí Ministerstva spravedlnosti ČR. „K novinkám nového občanského zákoníku například patří, že byla přehledně a srozumitelně regulována pravidla postupu uzavírání smluv mezi podnikatelem a spotřebitelem, a to jejich náležitosti a obsah,“ doplnila Čechová.

V novém občanském zákoníku se podnikatelům ukládají zejména široké informační povinnosti vůči spotřebitelům. S těmi je nutné klienta seznámit v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy. Tyto změny však pro firmy znamenají významnou úpravu dosud využívaných dokumentů. Tuzemské společnosti se shodují, že příprava nových smluv pro ně znamená značné finanční náklady. Proměnou prošly zejména všeobecné obchodní podmínky českých firem. Podnikatelé navíc museli vše důsledně připravovat již v roce 2013, aby byly dokumenty k 1. lednu 2014 připraveny.

„U všech produktů, které pojišťovna sjednává od 1. ledna 2014, se měnily jak smlouvy, tak ostatní dokumenty. Pouze náklady na tisk nových dokumentů se šplhají ke 100 tisícům korun. Významnější jsou však výdaje na samotnou přípravu všech nových smluv, náklady na právníky a přesčasy zaměstnanců. Částka tak může dosáhnout až k milionu korun,“ sdělil Petr Baný, generální ředitel a předseda představenstva Triglav pojišťovny. Vysoké náklady na přípravu nových dokumentů potvrzují i další tuzemské společnosti. „V souvislosti s novým občanským zákoníkem jsme měnili části všeobecných obchodních podmínek a zasílatelské smlouvy. Projednání změn s odborným konzultantem tak, aby přesně odpovídaly nové legislativě, překlady těchto materiálů do dalších jazyků se soudní doložkou a jejich zveřejnění, to vše si vyžádalo výrazné finanční náklady i časovou náročnost na přípravu,“ uvedl Aleš Vykydal, provozní ředitel přepravní společnosti Geis Parcel CZ.

V souvislosti s nabytím účinnosti nového občanského zákoníku nedochází pouze ke změně obsahu smluv a obchodních podmínek, ale významnou proměnou prochází celá část zákona věnující se obecným ustanovením o závazcích. „Nový občanský zákoník přináší podstatně vyšší odpovědnost stran již v průběhu vyjednávání smluv. Výslovně je v zákoně zakotvena například předsmluvní odpovědnost stran, která může vzniknout již během vyjednávání o smlouvě, aniž by samotná smlouva byla mezi stranami uzavřena. Výrazně se mění i požadavky na formu smlouvy. Nově v některých případech, když zákon vyžaduje písemnou formu smlouvy a strany formu nedodrží, například uzavřou smlouvu pouze ústně, nelze namítat její neplatnost, pokud bylo podle smlouvy již plněno,“ vysvětlil Richard Gürlich, advokát z advokátní kanceláře GÜRLICH & Co.

Ústní forma smlouvy se nově vztahuje i na oblast nákupu zboží či služeb přes internet, kdy je možné učinit objednávku pouze telefonicky. „Novinkou je, že je možné uzavřít smlouvu o zájezdu ústně, tedy telefonem, případně e-mailem nebo přes rezervační systém nebo například objednáním z webových stránek. V takovém případě jsme však povinni zaslat klientovi takzvané potvrzení o zájezdu. Klient tento dokument nemusí podepisovat, aby však byla smlouva platná, musí poskytnout kontaktní údaje, adresu, jména a data narození všech cestujících osob,“ představil novinky Michal Tůma, marketingový ředitel cestovní agentury Invia.

Tags | ,

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv