Rubrika | Naše téma

Projekty společného zájmu pomáhají transformovat energetiku. Česko a Slovensko mají na seznamu Smart Grids projektů hned tři zástupce

10. 05. 2022 - Redakce

Rychlejší schvalovací procesy a možnost ucházet se o financování z nástrojů Evropské unie. To jsou klíčové benefity plynoucí ze zařazení na seznam Projektů společného zájmu, který sdružuje evropské energetické projekty s nadnárodním významem. Na v pořadí j iž pátém seznamu, který zveřejnila Evropská komise, je 98 projektů, z toho pět Smart Grids projektů. Česko a Slovensko jsou zapojené hned do tří z nich.

Projekty společného zájmu (Projects of Common Interest – PCIs) hrají klíčovou roli v naplnění cílů, kte ré si stanovila Evropská unie v oblasti energetiky a ochrany životního prostředí. „Na seznam se dostávají projekty, které mají potenciál pomoci unii zajistit pro všechny její občany dostupnou, bezpečnou a udržitelnou energii a v dlouhodobém horizontu pomoh ou EU do roku 2050 dosáhnout i uhlíkové neutrality , “ popisuje Miroslav Kopt , vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Aby se projekt mohl na seznam dostat, musí mít významný dopad na energetické trhy a integraci trhů v nejméně dvou zemích EU . Zároveň by měl splňovat alespoň jedno z následujících kritérií: posil ovat integraci trhu a přispív at k integraci sítí členských států m, zvyšovat hospodářskou soutěž na energetických trzích , pomáhat energetické bezpečnosti EU diverzifikací zdrojů či přispívat ke klimatickým a energetickým cílům unie integrací obnovitelných zdrojů energie a snižováním emisí CO2 .

Seznam Projektů společného zájmu vydává Evropská komise každé dva roky již od roku 2013. Loni v listopadu zveřejnila již pátý seznam, který by l následně letos v dubnu i oficiálně schválen. Dostalo se na něj 98 energetických projektů, z nichž 67 je zaměřeno na přenos a skladování elektřiny, 20 projektů působí v oblasti plynu, šest se týká snižování CO 2 a pět projektů se zabývá budováním inteligentních distribučních soustav, takzvaných Smart Grids. „Projekty zařazen é na seznam PCIs mohou těžit z řady benefitů. Mezi ty stěžejní patří možnost ucházet se o spolufinancování v rámci Nástroje pro propojení Evropy (CEF),“ vysvětluje Miroslav Kopt.

Z pěti Smart Grids projektů figuruje Česko a Slovensko hned ve třech

Z pohledu Česka a Slovenska jsou na nejnovějším seznamu Projektů společného zájmu nejvýznamnější projekty zaměřené na transformaci distribučních soustav na takzvané Smart Grids. Z pětice přeshra ničních projektů totiž tři vznikají ve spolupráci s českým EG.D nebo slovenskou Západoslovenskou distribučnou (ZSD). Dva z těchto projektů byly přitom mezi PCIs uvedeny i v roce 2019.

„Již potřetí se na seznam PCIs dostal projekt ACON, který vzniká na distribučních územích EG.D a ZSD. Propojení distribučních soustav obou zemí a jejich modernizace na standardy Smart Grids navazuje na historickou provázanost v rámci někdejšího Československa. ACON navíc navazuje na da lší projekty, které se v rámci regionu střední Evropy již realizují nebo je jejich realizace plánována,“ říká Stanislav a Sádovská , projektový manažer ZSD pro implementaci projektu ACON. Jak dodává, ACON byl v ůbec prvním PCI Smart Grid s projektem, který z e vropských prostředků získal dotaci ve výši přes 91 milionů eur .

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv