Rubrika | Naše téma

REMA Battery v loňském roce vysbírala 579 tun odpadních baterií a akumulátorů. Jejich recyklací uspořila tolik elektrické energie, kolik běžná domácnost spotřebuje za třicet let

15. 05. 2024 - Redakce

Společnost REMA Battery za loňský rok vysbírala 579 tun vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů. To představuje 65,6 % hmotnosti baterií uvedených na trh. Kolektivní systém tak výrazně překonal povinnou míru zpětného odběru, kterou stanovuje česká legislativa. Míra recyklační účinnosti přitom dosáhla 82 %. Recyklací odpadních baterií a akumulátorů REMA Battery nejenže šetří elektrickou energii a snižuje emise CO2, ale zejména chrání cenné přírodní zdroje.

Společnost REMA Battery, která je jedním ze dvou kolektivních systémů pro zpětný odběr přenosných baterií a akumulátorů působících v České republice, hlásí opět výborné výsledky své činnosti. V loňském roce odevzdali Češi prostřednictvím REMA Battery 579 tun přenosných baterií a akumulátorů. Díky tomu byla snížena produkce CO2 o 91 tun, ušetřeno 107 tisíc litrů vody a 361 GJ elektrické energie. Pro představu, ušetřené množství vody by jednomu obyvateli Česka při průměrné denní spotřebě vydrželo zhruba 3 roky a 3 měsíce. Množství uspořené energie pak představuje zhruba 100 MWh, což by pokrylo průměrnou roční spotřebu elektrické energie české domácností po dobu třiceti let.

„Skvělých výsledků jsme dosáhli díky pečlivě budované a stále se rozšiřující síti sběrných míst a samozřejmě díky zodpovědným občanům, kterým není lhostejné, kde staré baterie a akumulátory končí. Jsme rádi, že občané nevyhodí baterie do koše, ale zodpovědně je odevzdávají k recyklaci a šetří tak přírodní zdroje,“ říká Tomáš Pešek, jednatel společnosti REMA Battery.

O kvalitě nastavení sběrné sítě svědčí i míra zpětného odběru, což je poměr mezi hmotností zpětně odebraných přenosných baterií a akumulátorů a hmotností přenosných baterií a akumulátorů uvedených na trh. V roce 2023 tato míra překročila 65 %. REMA Battery společně se zpracovateli odpadních baterií rovněž usiluje o co největší míru využití vysloužilých přenosných baterií a akumulátorů. Díky tomu bylo v loňském roce materiálově využito 82 % hmotnosti baterií. „Společnosti REMA Battery se také v roce 2023 podařilo zopakovat vynikající výsledky minulých let a překročit zákonem stanovené minimální limity zpětného odběru a míry využití,“ dodává Tomáš Pešek.

Šetřit cenné přírodní zdroje pomůže i nová evropská legislativa

Nová pravidla týkající se celého životního cyklu baterií, od jejich designu přes výrobu až po opětovné využití a nakládání s těmi použitými, zavádí nové nařízení o bateriích, které v červenci 2023 přijala Rada Evropské unie. Nařízení zavádí například přísnější cíle pro sběr odpadních přenosných baterií nebo povinný minimální obsah recyklovaných materiálů v nově vyráběných bateriích. „Krom toho budou nové baterie muset být vybaveny takzvaným bateriovým pasem, který bude obsahovat informace o složení a konstrukci baterie, což usnadní jejich budoucí recyklaci,“ popisuje Tomáš Pešek.

Významným bodem nové legislativy jsou rovněž cíle pro využití lithia z odpadních baterií. V souvislosti s rozvojem elektromobility se u lithiových baterií očekává významný nárůst produkce. Tyto baterie také postupně nahrazují tradiční olověné akumulátory a stávají se nedílnou součástí naší ekonomiky. Jejich zvýšená spotřeba s sebou samozřejmě přinese i rostoucí produkci odpadních baterií. Do roku 2027 by tak mělo být z odpadních lithiových baterií využito 50 procent lithia a do konce roku 2031 celkem 80 procent. To bude představovat výraznou úsporu cenných přírodních zdrojů, energie a vody.

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv