Rubrika | Naše téma

Zástupci evropské agentury CINEA navštívili přeshraniční projekt chytrých distribučních soustav ACON

20. 05. 2022 - Redakce

Zástupci agentury CINEA, jež hraje klíčovou roli v evropském Green Dealu, navštívili v květnu jih Moravy a západní Slovensko. Na vlastní oči se zde přesvědčili, jak pokračují práce na projektu ACON, jehož cílem je modernizace distribučních soustav pod sprá vou EG.D a Západoslovenské distribučné na standardy Smart Grids.

Kvůli pandemii koronaviru dlouho odkládaná návštěva zástupců agentury CINEA ( The European Climate, Infrastructure and Environment Executive Agency ) se uskutečnila v první polovině května . „Ag entura CINEA hraje klíčovou roli při naplňování evropského G reen D ealu prostřednictvím několika programů. Jedním z nich je i program CEF Energy, který financuje projekt společného zájmu ACON Smart Grids. Rádi jsme proto naším evropským kolegům ukázali, jakých výsledků se nám v posledních letech podařilo i díky jejich přispění dosáhnout ,“ uvedl David Šafář , člen představenstva EG.D, které projekt inteligentních distribučních soustav společně se Západoslovenskou distribučnou (ZSD) realizuje.

Zástupci EG.D spolu s představiteli CINEA navštívili na jihu Moravy hned několik míst, kde se podívali na konkrétní realizace z projektu ACON . Jednalo se například o z modernizovanou rozvodnu 110/22 kV v Tvrdonicích na Hodonínsku, n ěkolik typů chytrých trafostanic v různ ých lokalitách či zmodernizovanou linku vysokého napětí s novým optickým kabelem a podpěrnými body.

„Na dispečerském řídicím systému jsme zástupcům CINEA demonstrovali, jak funguje monitoring a řízení distribuční soustavy v reálném čase. Viděli například v izualizace detektorů poruch, měřičů námrazy a recloserů. Na detektor poruch izolovaných vodičů i recloser se pak podívali i fyzicky v terénu,“ doplnil Miroslav Kopt , vedoucí útvaru Strategických projektů EG.D.

Projekt inteligentních distribučních soustav A CON navazuje na historické propojení části území někdejšího Československa. Zástupci CINEA proto při své návštěvě zamířili rovněž na západ Slovenska na distribuční území ZSD. „Společně jsme navštívili lokality Holíč, Skalica, Malacky, Šaštín či Borský Sv at ý Jur, kde jsme si prohlédli hned několik úspěšných realizací v rámci projektu ACON. Konkrétně šlo například o modernizovaná vedení v příhraniční oblasti, optickou infrastrukturu na linkách vysokého napětí či nově budovaná vedení,“ řekl Tomáš Turek , p ře dse da p ř edstavenstva a výkonný ředitel ZSD .

Zahraniční delegace měla možnost prohlédnout si také modernizovanou distribuční trafostanici v Šaštíne – Strážach a výstavbu nové stanice 110/22 kV u obce Borský Svatý Jur . „V tomto roce bude ukončen a výstavba této strategické elektrické stanice, která zvýší spolehlivost zásobování elektrickou energií nejen existujících zákazníků, ale umožní i připojení potenciálních dalších . Stanice přispěje i k propojení energetické soustavy mezi Slovenskou a Českou republikou a stane se jedním z důležitých uzlů zejména pro případ vzájemné přeshraniční pomoci při krizových stavech,“ uvedla Stanislava Sádovská , projektová manaž e rka pro implementaci projektu ACON.

V elektrických stanicích Holíč a Malacky poté zástupci C INEA viděli hardwarové zařízení zabezpečující ochranu a spolehlivost provozu elektrických zařízení a IT bezpečnos t . V bratislavské centrále došlo i na představení softwarového řešení provozu inteligentních distribučních soustav v rámci projektu ACON, ale t aké projektu Danu b e InGrid , na němž ZSD spolupracuje s maďarským E.ONem.

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv