Rubrika | Naše téma, Spoření a finance, Tipy a rady

5 praktických rad, jak se vypořádat s následky povodně

15. 06. 2013 - Redakce

Českou republiku i okolní země opět zasáhly ničivé povodně. Jakmile voda opadla, nastává další fáze, a to likvidace škod. Kdo byl prozíravý, chránil svůj majetek pojištěním. Jak ale postupovat, aby byl průběh nápravy škod co nejplynulejší? Připravili jsme několik praktických rad pro klienty postižené povodněmi a záplavami. 

Povodně bohužel k české krajině patří a v posledních letech se zdá, že se s nimi musíme potýkat stále častěji. Obyvatelé rizikových oblastí by tedy měli být obezřetní a chránit svůj majetek. Kromě jiné prevence je samozřejmostí pojištění. Zde ovšem hraje důležitou roli spolupráce poškozených s pojišťovnou. „Lidé by měli pojišťovně vzniklé škody nahlásit co nejdříve. Často je ale poškozený nucen zahájit úklid, opravy a odstraňování dalších následků dříve, než se dostaví likvidátor pojišťovny. Z tohoto důvodu důrazně doporučujeme zajistit podrobnou fotodokumentaci škod i doklady o pořízení majetku, který byl poškozen, zničen či ztracen,“ uvedl Petr Baný, generální ředitel Triglav pojišťovny. „Poškození by také měli v rámci možností učinit příslušná opatření, aby zabránili dalším škodám. Každý má navíc ze zákona právo na úhradu takzvaných zachraňovacích nákladů, pokud mu vzniknou v souvislosti s odvrácením škody,“ dodává k aktuální problematice Baný.

Nahlaste škodu co nejdřív 

Své pojišťovně nahlaste škodní událost co nejdříve. K nahlášení byste měli znát číslo pojistné smlouvy. Pokud jej však nemáte, postačí jméno a rodné číslo.  Dále je nutné uvést stručný popis pojistné události a přibližný rozsah škody. Nezapomínejte také na datum, kdy k události došlo, a kontakty, na kterých vás pracovníci pojišťovny zastihnou. Samozřejmě platí, že čím dříve vše nahlásíte, tím lépe. Včasná likvidace pojistné události je v zájmu obou stran.

Zabraňte dalším škodám 

V rámci svých možností proveďte všechna opatření k zabránění zvětšování rozsahu škody, například odčerpání vody, odstranění bahna, vysoušení. Nezapomínejte, že máte právo i na náhradu takzvaných zachraňovacích nákladů, které mohou vznikat v případě, že odvrátíte vznik dalších škod. Může se jednat i o situace, kdy jste sami nuceni způsobit malou škodu k eliminaci škod nepoměrně vyšších.

Pořiďte kvalitní fotodokumentaci 

Důležité je zdokumentovat rozsah vzniklé škody, nejlépe fotoaparátem či kamerou. Často je nezbytné zahájit úklid a opravy dříve, než se dostaví likvidátor pojišťovny. V takovém případě pak pečlivá dokumentace likvidaci pojistné události velmi usnadní. Zvláště u povodní aktuálního rozsahu je možné, že budou likvidátoři velmi vytížení.

Zpracujte si seznam poškozených a zničených věcí 

Vedle fotodokumentace vypracujte také seznam zasažených věcí s uvedením ceny, stáří a rozsahu poškození věcí. Pokud máte, doložte i nabývací doklady, tedy účty, záruční listy a další. Pakliže je to možné, zasažené věci ponechejte v původním stavu, aby si je mohl pracovník pojišťovny prohlédnout. Elektrické spotřebiče zabezpečte pro posouzení odbornou opravnou.

Úklid nemusíte nutně odkládat 

V případě, že je to z hygienických nebo bezpečnostních důvodů nutné, můžete po zdokumentování začít likvidovat zničené věci. Může se jednat o vodou kontaminované potraviny, plodiny a uhynulé zvířectvo. Ohledně likvidace drahých předmětů se nejprve poraďte s pracovníkem pojišťovny.

Tags | , ,

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv