Rubrika | Tipy a rady

Praktické rady pro firmy, jak naložit s kovovým odpadem

23. 04. 2013 - Redakce

Každá firma má povinnost nakládat s odpady podle aktuálního znění zákona o odpadech. Nejinak je tomu u kovového šrotu. Ať už se jedná o vyřazené kovové stroje, staré kabely či vysloužilé radiátory, měla by se firma kovového odpadu zbavit zákonnou a ekologickou cestou. Prozradíme vám, jak při tom postupovat.

Pouze oprávněným osobám

Každá firma má povinnost předávat odpady vzniklé ze své činnosti pouze oprávněným osobám. Pokud se zbavuje kovových odpadů, je takovou odpovědnou osobou provozovna kovošrotu s platným oprávněním k nakládání s odpady. Kovošroty nejenže zajistí ekologické naložení s odpadem a jeho další materiální využití, ale také nabízí za kovy finanční odměnu. Ta se v případě velkého objemu firemního kovového odpadu může vyšplhat poměrně vysoko. Například za 50 kilogramů měděného šrotu dostane firma v průměru 6 500 korun.

Smlouvy o výkupu

Pokud se firma zbavuje kovového odpadu pravidelně, je pro ni výhodné uzavřít s provozovnou kovošrotu dlouhodobou smlouvu o výkupu. „Uzavření dlouhodobé smlouvy o výkupu skýtá firmám hned několik výhod. Především se jedná o příznivěji nastavené výkupní ceny kovového šrotu,“ uvedl Jakub Pyšný, jednatel společnosti Alfa šrot, která se zabývá výkupem a ekologickou likvidací nejen kovového odpadu.

Přeprava kovošrotu z firmy

Firma může dopravit kovový odpad do kovošrotu sama vlastními dopravními prostředky, řada provozoven však nabízí i odvoz zdarma přímo ze sídla firmy. Stačí tedy pouze zvednout telefon a domluvit se na konkrétním termínu. Speciální podmínky se vážou k přepravě nebezpečného kovového odpadu, tedy například autobaterií, emulzí či ocelových třísek s emulzí. Zde je třeba před převozem vyplnit Evidenční list pro přepravu nebezpečných odpadů na území ČR, který je následně nutné zaslat na obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Správné roztřídění kovů

Kovový šrot je třeba před jeho zvážením a následným výkupem správně roztřídit. Zvlášť se třídí železný šrot, olovo a zvlášť barevné kovy, mezi které patří měď, mosaz, bronz, zinek a nerez. Každý z kovů má totiž jinou výkupní cenu, a váží se tedy odděleně. Nejníže se pohybuje cena železa, nejvíce naopak firmy dostanou za měděný odpad. Další třídění v rámci jednoho druhu kovu pak probíhá podle typu a čistoty kovového šrotu. Pro dosažení maximální ceny je doporučeno kovový šrot očistit od všech nežádoucích nečistot, jakými mohou být například neodstraněné plastové součásti.

Finanční podmínky

Výše výkupních cen kovového šrotu se v provozovnách obvykle určuje podle LME, tedy Londýnské burzy kovů. Výkupní ceny pro firmy se však mnohdy stanovují individuálně. „Naši obchodní zástupci vytvářejí vždy individuální finanční nabídku pro konkrétní firmu přímo na míru. Rozhodující je vždy množství vykupovaného šrotu, jeho kvalita a další speciální kritéria,“ sdělil Jakub Pyšný z výkupny odpadů Alfa šrot. Platba za kovový odpad od firem podle zákona probíhá vždy bezhotovostním  převodem. Firma při odkupu obdrží potřebné podklady, na základě kterých pak vystaví příslušnému kovošrotu fakturu. Kovová zařízení, která mají firmy vedeny ve svém majetku, si po jejich vyřazení a prodání do výkupny odpadů odepisují z majetku firmy.

Tags |

Komentovat článek

Astoreo auto - moto baterie bylinky CBA cestovní pojištění cestování dm dm drogerie dm drogerie markt e-shopy ekologie elektronika ENBRA energie finance Gruzie hubnutí informační technologie investice IT léto nemovitosti obchod obuv pneumatiky pojištění povinné ručení počítače připojištění rady recyklace REMA REMA Systém sport stavebnictví tipy TopGis vitamíny volný čas víno zdraví úspory Česko-gruzínská smíšená obchodní komora životní prostředí

Archiv